Disclaimer

Juridiske vilkår for bruk av siden

Dette er en beskrivelse af de juridiske betingelser, der er knyttet til brugen af denne webside. Ved anvendelse af siderne er man indforstået med nedenstående retningslinier:

1. Utgiver
Denne websiden er utgitt av Monterings-service AS Norport – Tjernsliveien 10c, 3538 Sollihøgda

2. Innhold
Informasjonen på denne siden er i første rekke beregnet for Norports kunder, pressen, søkere, leverandører og studenter. Det er vårt ønske at opplysningene på denne siden skal være så korrekte og fullstendige som mulig.

I henhold til norsk lovgivning fraskriver Norport seg imidlertid ansvar for oppståtte situasjoner på bakgrunn av opplysninger fra denne siden.

3. Opphavsrett
Denne websiden er underlagt gjeldende rett, og eventuelle tvister avgjøres i henhold til lov.

Utover gjeldende lov er følgende begrensninger knyttet til bruken av denne siden:

www.norport.no eller undersider (inkl. forskjellige språkvarianter) må ikke kopieres, endres, videreselges eller på anden måte gjengis uten skriftlig samtykke fra Monterings-service AS Norport. Det er imidlertid tillatt å skrive ut materiale til privat og ikke-kommersiell bruk uten videre tillatelse.

4. Lenker til websiden
Hvis det er ønske om å lenke til denne websiden, skal lenken henvise til forsiden. Det er ikke tillatt å lage dype lenker på siden. Monterings-service AS Norport kan anmode om at lenker til siden blir fjernet, uten ytterligere begrunnelse.

Monterings-service AS Norport frasier seg ethvert ansvar for sider som er knyttet til denne siden via lenker.

5. Ansvar
Bruk av denne siden skjer på brukerens eget ansvar. Monterings-service AS Norport kan på ingen måte gjøres ansvarlig for skader på programmer og utstyr.

Norport fraskriver seg, under hensyntagen til dansk lovgivning, ethvert erstatningskrav som følge av bruk av denne siden.