Hurtigporter

4000 Sprint Interior er utviklet til innendørs bruk og kan med fordel brukes i mange forskjellige miljøer.

4000 Sprint Exterior er en hurtigport til fasademontering som med fordel kan brukes i industri- og produksjonsmiljøer.

4000 Sprint Interior

Unngå innendørs trekk

4000 Sprint Interior er utviklet til innendørs bruk og kan med fordel brukes i mange forskjellige miljøer. Porten gir optimal tetthet og de hurtige åpne- og lukketidene sikrer minimalt varmetap og trekk gjennom bygningen.

Med det integrerte sikkerhetslysgitteret garanteres en svært sikker løsning, som gjør det umulig at porten lukker ned over personer eller gjenstander i portåpningen.

Portstørrelse

  • Bredde: Maks. 4000 mm
  • Høyde: Maks. 4000 mm

Portduk

Portduken er fremstilt i et slitesterkt PVC materiale på 800-900 g/m2 med gjemte horisontale forsterkninger. Den faste bunnprofilen er fremstilt av eloksert aluminium og bunntetningen av EPDM gummi.

El-betjening

Porten leveres med NASSAU’s NCU310FU styring med frekvensomformer, og det er derfor mulig og benytte NASSAU’s brede sortiment av betjeningsutstyr.

4000 Sprint Exterior

Optimer logistikkflyten

4000 Sprint Exterior kan med fordel brukes i industri- og produksjonsmiljøer. Porten monteres innvendig i fasadeåpningen eller ev. i kombinasjon med en NASSAU 9000 leddheisport.

Med det integrerte sikkerhetslysgitteret garanteres en svært sikker løsning, som gjør det umulig at porten lukker ned over personer eller gjenstander i portåpningen.

Portstørrelse

  • Bredde: Maks. 5500 mm
  • Høyde: Maks. 5500 mm

Portduk

Portduken er fremstilt i et slitesterkt PVC materiale på 800-900 g/m2 med gjemte horisontale forsterkninger. Den faste bunnprofilen er fremstilt av eloksert aluminium og bunntetningen av EPDM gummi.

El-betjening

Porten leveres med NASSAU’s NCU310FU styring med frekvensomformer, og det er derfor mulig og benytte NASSAU’s brede sortiment av betjeningsutstyr.

Betjening og komfort

Med NASSAU’s brede sortiment av betjeningsmuligheter er det mulig og finne en automatiseringsløsning som matcher virksomhetens behov.

Betjeningsmuligheder:

  • Trekkontakt
  • Radar
  • Kjøretøysensor
  • Fjernbetjening
  • Trådløst kodetastatur
  • Trykknapboks

Portens sikkerhet

Sikkerhetslysgitter

Alle NASSAU 4000 Sprint hurtigporter leveres med sikkerhetslysgitter som standard. Lysgitteret sitter integrert i sideprofilene og overvåker portåpningen, slik at man forhindrer at porten lukker seg ned i gjenstander eller personer. Der er derfor heller ikke behov for andre sikkerhetsinstallasjoner som bunnkantsikring eller fotoceller.

Easy fix system

Til miljøer med hurtiggående trafikk kan man som en ekstra sikkerhet, velge det såkalte Easy fix-systemet. Systemet betyr at portduken glir ut av rammen i tilfelle påkjørsel. Dermed unngår man skader på sideprofiler, portduk og annet materiell. Med Easy fix-systemet settes bunnprofilen deretter lett på plass i sideprofilene og porten er dermed igjen fullt funksjonsdyktig.

Driftsikkerhed

NASSAU 4000 Sprint hurtigporter leveres med den meget driftssikre og robuste NPU-motoren og styres av en NCU310FU portstyring med frekvensomformer og soft start/stopp-funksjon som standard. Alt er testet og godkjent i henhold til de gjeldende internasjonale standardene. Ønsker man mulighet for nødåpning i tilfelle strømstans, kan man velge NASSAUs UPS-løsning med batteri-backup.