24-timers service

Vi har 24-timers vaktservice: Ring 32 16 13 12 hele døgnet!

Akuttservice

I dagens tøffe miljø og hardhendte håndtering må porter daglig tåle store belastninger. Slike belastninger kan føre til at en port trenger akutt service.

I slike situasjoner er det godt å vite at Monterings-service AS Norport har 24-timers servicevakt 7 dager i uken. Ved å ringe vårt sentralbord blir du automatisk viderekoblet til vakthavende.

NB!Akuttservice har egne priser for utrykning utenom normal arbeidstid.

Vår akuttservice – din trygghet!